Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

1) Ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων των πρώιμων ποικιλιών Green Light & Summer Kiwi για τον Νομό Καβάλας, η 15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

2) Κάθε ενδιαφερόμενος, που σκοπεύει να συγκομίσει ακτινίδια (εφόσον αυτά είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης), θα υποβάλει άπαξ σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία, ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη της συγκομιδής, στην οποία πέραν των άλλων θα δηλώνονται: η ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής, η αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους, ο τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης) και ο τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου).

3) Κατά τη συσκευασία των συγκομισμένων ακτινιδίων στον τόπο παραγωγής και την πρώτη αποστολή τους προς οποιοδήποτε προορισμό (εγχώρια αγορά, κοινοτικές χώρες, τρίτες χώρες), οι βαθμοί BRIX των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2.

4) Για την εφαρμογή των παραπάνω θα διενεργούνται έλεγχοι από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, ενώ οι παραβάτες θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές κυρώσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here