Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώθηκε ότι από 27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2017 θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων, για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (609/16822/14-02-2017 απόφαση υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr και είναι αποδεκτή όταν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here