Από τη Διεύθυνση Δασών Νομού Καβάλας, ανακοινώθηκε ότι με την 241/13-1-2017 απόφαση αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), οι δασικοί χάρτες της δημοτικής κοινότητας Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Νέας Περάμου και των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Αγίου Ανδρέα και Νέας Ηρακλείτσας, του Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και αρχίζει την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 30η Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοίκους, ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα, ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα, ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους, έκτασης. Ειδικά κατά της παράλειψης, να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χάρτη, ή χορτολιβαδική, ή βραχώδης, ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό, ή νομικό, πρόσωπο, ή Ο.Τ.Α., ή περιβαλλοντική οργάνωση, ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στην έδρα της Δασικής Υπηρεσίας στην οδό Αργυροκάστρου (τέρμα), Τ.Κ.65404, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7π.μ. έως 3μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και στο τηλέφωνο: 2313309974. Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, στις εγκαταστάσεις των δασικών Υπηρεσιών στον Άγιο Λουκά Καβάλας, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για το κοινό.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here