Κεφάλαια ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ θα επενδύσει τα επόμενα δύο έτη η Petrichor Capital Partners στην Ελλάδα, για ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων και αγορά στόλου αμφίβιων υδροπλάνων. Πρόκειται για μία επενδυτική πρόταση, που φιλοδοξεί και μπορεί να απογειώσει τα υδροπλάνα της Hellenic Seaplanes. Το επενδυτικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε μεταξύ της Hellenic Seaplanes και της Petrichor Capital Partners, η οποία εκπροσωπεί ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, αναφέρει ότι σε βάθος διετίας θα επενδύσουν το προαναφερθέν χρηματικό για:

Αγορά 20 αμφίβιων υδροπλάνων

Ανάπτυξη 50 μικρών εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μικρού μεγέθους)

Ανάπτυξη 50 μεσαίων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεσαίου μεγέθους)

Ανάπτυξη 10 μεγάλων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεγάλου μεγέθους)

Ανάπτυξη ενός μητροπολιτικού υδατοδρομίου

Ανάπτυξη τεχνικής βάσης και συντήρησης υδροπλάνων

Ανάπτυξη δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού υδροπλάνων

Σε επίσημη επιστολή πρόθεσης που έλαβε η Hellenic Seaplanes, από την Petrichor Capital Partners, αναφέρει το ενδιαφέρον της δεύτερης, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του έργου των ελληνικών υδροπλάνων. Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο Managing Director της PCP, Iωάννης Xάσικος, η εταιρία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για την επένδυση στο project της Hellenic Seaplanes, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι «μπορεί να παρέχει το κεφάλαιο, τη διοίκηση, τη στρατηγική εποπτεία και την μακροχρόνια προοπτική ανάπτυξης που θα επιτρέψει στα «Eλληνικά Yδροπλάνα» να φτάσουν στην πλήρη δυναμική και να εξελιχθούν στον κυρίαρχο παίκτη στον τομέα». Οι επενδυτές εξηγούν ότι: «η επένδυση θα εκτελεστεί κλιμακωτά, βασιζόμενη στην πρόοδο του έργου, με χρονικό ορίζοντα δύο ετών για την ολοκλήρωση της». Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα επενδυτικά κεφάλαια που εκπροσωπεί η Petrichor κατά τα προηγούμενα έτη έχουν υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ σε παρόμοια έργα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η Hellenic Seaplanes είναι σε διαβούλευση με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας (Investment Bank of Greece), για να αναλάβει τον συντονισμό της επενδυτικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση του έργου. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας θα αναλάβει τον ρόλο του θεματοφύλακα της επένδυσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναντήσεις, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, καθώς και οι όροι που θα μπούνε στο επενδυτικό πλαίσιο, να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της τράπεζας. Η πρόταση που κατέθεσε η Hellenic Seaplanes επεξεργάζεται τρία σενάρια προς τους υποψηφίους επενδυτές. Επεξεργάζεται σενάριο, σύμφωνα με το οποίο χρειάζεται ποσό 22 εκατομμυρίων ευρώ για full leased fleet 20 αεροσκαφών, ενώ στο πιο «ακριβό» σενάριο, το οποίο αφορά πλήρως ιδιόκτητο στόλο, επίσης 20 αεροσκαφών, το απαραίτητο ποσό της επένδυσης ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στο πιο ρεαλιστικό σενάριο του mixed fleet, με πέντε νοικιασμένα αεροσκάφη και 15 ιδιόκτητα, το ποσό της απαιτούμενης επένδυσης φτάνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα υδατοδρόμια, αναλύει τη δημιουργία 50 υδατοδρομίων μικρού μεγέθους, με χώρο ελλιμενισμού δύο υδροπλάνων και δυνατότητα επιβίβασης/αποβίβασης 20 έως 40 επιβατών, χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού, κόστους 10,5 εκατ. ευρώ. Τη δημιουργία 50 υδατοδρομίων μεσαίου μεγέθους, με 2 έως 5 θέσεις ελλιμενισμού και δυνατότητα φιλοξενίας 40 έως 100 επιβατών, με δυνατότητα ανεφοδιασμού, όχι όμως συντήρησης, κόστους 15,5 εκατ. ευρώ. Τη δημιουργία 10 μεγάλων υδατοδρομίων-hub, με 5 έως 10 θέσεις, δυνατότητα φιλοξενίας 100 έως 200 επιβατών και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και συντήρησης, κόστους 5,4 εκατ. ευρώ και αναλύεται και η δυνατότητα δημιουργίας μητροπολιτικού υδατοδρομίου στο Φάληρο με όλες τις προδιαγραφές ενός αεροδρομίου, με προβλεπόμενο κόστος να φτάνει τα 25,4 εκατ. ευρώ.

Στο επενδυτικό πλαίσιο, το οποίο είναι στην τελική φάση οριστικοποίησης, γίνεται ξεκάθαρο, από τη μεριά των επενδυτών, ότι η επένδυση θα αρχίσει, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει με κάποια κίνητρα, όσον αφορά την ανάπτυξη εθνικού δικτύου υδατοδρομίων και λειτουργία υδροπλάνων. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές ζητάνε τα εξής:

Fast Track διαδικασίες αδειοδότησης της επένδυσης (αδειοδότηση δικτύου)

Δέσμευση σταθερού νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των υδροπλάνων

Πρόγραμμα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων με κίνητρα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Φορολογικό καθεστώς χωρίς εκπλήξεις

Παράλληλα, μέσα στο επενδυτικό δεσμεύονται χρονικά, ότι θα υλοποιήσουν το σύνολο της επένδυσης εντός δύο ετών και το ύψος της θα ανέλθει στα 250 εκατομμύρια. Τονίζονται, επίσης, τα οφέλη και οι θετικές επιπτώσεις στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία:

Το δίκτυο των υδατοδρομίων και η λειτουργία των υδροπλάνων, μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μία αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή για νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και να αποτελούν τη βασική διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο. Τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως τα ιδανικά μεταφορικά μέσα για μία νησιωτική χώρα με ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία όπως είναι η Ελλάδα, καθώς με κύρια χαρακτηριστικά τους την ασφάλεια και την ευελιξία, δύνανται να εκτελούν πολλαπλές και διαφορετικές πτήσεις, όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις, έκτακτες επιβατικές (Charter), περιηγητικές (Sightseeing), μεταφοράς φορτίου (φάρμακα, τρόφιμα, Τύπος, δέματα, κ.λπ.), νοσοκομειακές, έρευνας και διάσωσης κ.λπ.

Νέες θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες:

Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων +1.000 νέες θέσεις

Για τη λειτουργία της αεροπορικής +250 νέες θέσεις

Για τη λειτουργία της τεχνικής βάσης +120 νέες θέσεις

Για τη λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης +50 νέες θέσεις

Τα υδροπλάνα θα δημιουργήσουν, παράλληλα, νέα τουριστικά προϊόντα, παράλληλες δραστηριότητες, καθώς και νέο ενδιαφέρον για real estate σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, που θα έχουν σύνδεση αεροπορική και σύντομη προσέγγιση από αστικά κέντρα και αεροδρόμια. Μελέτη που έγινε αναφέρει για πέραν των 2.500 έμμεσων νέων θέσεων εργασίας.

Το υδροπλάνο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν αφήνει αρνητικό αποτύπωμα, γι’ αυτό και σε πολλές χώρες (Καναδά, Αμερική, Μαλδίβες) το χρησιμοποιούν ως μέσο μεταφοράς από λίμνες και ποτάμια που έχουν αυξημένη περιβαλλοντική προστασία.

Νέοι προορισμοί και ταξιδιωτικές κατευθύνσεις, που σήμερα δεν είχαν την δυνατότητα διασύνδεσης (νέο τουριστικό προϊόν)

Προβλέψεις στα επόμενα 10 έτη έσοδα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ με έσοδα για το κράτος 980 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και 280 εκατομμύρια ευρώ σε Φ.Π.Α.

Η Hellenic Seaplanes ενημέρωσε την κυβέρνηση επισήμως για το επενδυτικό ενδιαφέρον, με επιστολές προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στον υπουργό Ναυτιλίας και στον υφυπουργό Ανάπτυξης και παράλληλα, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον υπουργό Nαυτιλίας, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό εκ μέρους της κυβέρνησης, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η επένδυση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here