Έως 250 ευρώ για τους άγαμους και έως 312,50 ευρώ για τους έγγαμους δικαιούχους του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στις περιοχές της Ελλάδας που ανήκουν στην Α κλιματική ζώνη, μεταξύ αυτών και ο Νομός Δράμας, προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση, που υπογράφηκε στο τέλος του 2017.

Συγκεκριμένα, στις βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας, όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του χειμώνα, όπως είναι ο Νομός Δράμας, η επιδότηση παραμένει πιο υψηλή, προκειμένου οι κάτοικοι να ανταπεξέλθουν στη δαπάνη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ωστόσο θα είναι μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (12,5 λεπτά του ευρώ για κάθε λίτρο κατανάλωσης από 25 λεπτά). Η χορήγηση του επιδόματος θα αφορά τις αγορές από 15 Οκτωβρίου 2017 έως και 30 Απριλίου 2018, έπειτα από σχετική αίτηση, που μπορεί να υποβληθεί το αργότερο έως και τις 31 Μαΐου 2018.

Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 15 Ιανουαρίου 2018, η πληρωμή θα γίνει έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιανουαρίου  2018 και έως τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή τις 31 Μαΐου 2018, η πληρωμή θα γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2018.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μπορούν να μπαίνουν στην Εφαρμογή Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται δίνοντας τον Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκκαθαριστικού, ή πράξης προσδιορισμού φόρου Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε ετών.

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με ανώτατη κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο ως εξής:

– Η ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο θα είναι στα 25 για τη ΖΩΝΗ Α, στα 15 για τη ΖΩΝΗ Β, στα 8 για τη ΖΩΝΗ Γ και στα 5 για τη ΖΩΝΗ Δ.

– Η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε άγαμο θα είναι 2.000 για τη ΖΩΝΗ Α, στα 1.200 για τη ΖΩΝΗ Β, στα 640 για τη ΖΩΝΗ Γ και στα 400 για τη ΖΩΝΗ Δ.

– Η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε έγγαμο, ή μονογονεϊκή οικογένεια, θα είναι 2.500 για τη ΖΩΝΗ Α, στα 1.500 για τη ΖΩΝΗ Β, στα 800 για τη ΖΩΝΗ Γ και στα 500 για τη ΖΩΝΗ Δ.

Το ανώτατο ποσό του επιδόματος θα είναι:

– Τα 250 ευρώ για τον άγαμο και τα 312,50 ευρώ για τον έγγαμο στη ζώνη Α

– Τα 150 ευρώ για τον άγαμο και τα 187,50 ευρώ για τον έγγαμο στη ζώνη Β

– Τα 80 ευρώ για τον άγαμο και τα 100 ευρώ για τον έγγαμο στη ζώνη Γ

– Τα 50 ευρώ για τον άγαμο και τα 62,50 ευρώ για τον έγγαμο στη ζώνη Δ

Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους, θα πρέπει να αναγράφουν τα εξής στοιχεία:

– Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος-υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

– Το ονοματεπώνυμό του

– Τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων του

– Την ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή

– Τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου

– Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

– Την ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

– Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη, ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, ή του δωρεάν παραχωρούντος

– Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

– Την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία

– Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού, ή και σταθερού τηλεφώνου)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here