Από επιτροπές που θα συσταθούν στους Δήμους, θα αξιολογούνται οι αιτήσεις των πολιτών, για ένταξη στη ρύθμιση που αφορά στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η επιδότηση θα κυμαίνεται από 30% έως και 100% του κόστους επανασύνδεσης, για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής, που δεν θα καλύπτεται από το Δημόσιο, θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις.

Αναλυτικά, το νομικό πλαίσιο, για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως εξής: Για οφειλές έως και 6.000 ευρώ, θα καλύπτεται το πλήρες ποσό, για οφειλές από 6.001 έως και 9.000 ευρώ το 75%, για οφειλές από 9.0001 έως και 12.000 ευρώ το 50% και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ το 30%.

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), που έχει οριστεί διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού δέκα εκατομμυρίων ευρώ για τον σκοπό αυτό, θα καταβάλλει το ειδικό βοήθημα απευθείας στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι οφειλές. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιεί την επανασύνδεση, χωρίς να χρεώνει τα σχετικά τέλη. Το μέρος της οφειλής που δεν θα καλυφθεί, θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιτροπές που θα συσταθούν στους Δήμους (και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), θα εξετάζουν τα σχετικά αιτήματα, θα αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι τα ακόλουθα: η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν (πριν την ενεργοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης), η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, τα οποία είναι τα εξής:

– Για ένα άτομο, ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.400 kWh

– Για μονογονεϊκή+ένας ανήλικος, ή δύο ενήλικοι, ετήσιο εισόδημα 13.500 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.600 kWh

– Για μονογονεϊκή+δύο ανήλικοι, ή δύο ενήλικοι+ένας ανήλικος, ετήσιο εισόδημα 15.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.700 kWh

– Για μονογονεϊκή+τρεις ανήλικοι, ή δύο ενήλικοι+δύο ανήλικοι, ή τρεις ενήλικοι, ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.800 kWh

– Για μονογονεϊκή+τέσσερις ανήλικοι, ή δύο ενήλικοι+τρεις ανήλικοι, ή τρεις ενήλικοι+ένας ανήλικος, ετήσιο εισόδημα 24.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.900 kWh

– Για μονογονεϊκή+πέντε ανήλικοι, ή δύο ενήλικοι+τέσσερις ανήλικοι, ή τρεις ενήλικοι+δύο ανήλικοι, ή τέσσερις ενήλικοι, ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 2.000 kWh

Τα όρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσαυξάνονται κατά 8.000 ευρώ, εφόσον στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67% και κατά 15.000 ευρώ, εφόσον περιλαμβάνεται άτομο με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh, για άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh, για άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here