Σε έκτακτη γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο GRECOTEL EGNATIA στην Αλεξανδρούπολη, καλούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας και Έβρου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Έγκριση της συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997, του άρθρου 10, παρ. 5, του ν.1667/1986, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του ν.4316/2014 και των άρθρων 69-77α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, 2) Υποβολή και έγκριση: α) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, β) της επεξηγηματικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου, γ) της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.2515/1997, 3) Ορισμός εκπροσώπου του Συνεταιρισμού, για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης.

Η συγχώνευση των δύο τραπεζικών οργανισμών έχει σκοπό τη δημιουργία μιας τράπεζας με περιφερειακό χαρακτήρα και μεγαλύτερη δυναμική. Από τη συγχώνευση δεν θα επηρεαστούν οι λογαριασμοί των πελατών των δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών. Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας της Αλεξανδρούπολης, η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου βρίσκεται σε ανάκαμψη, ενώ κατάφερε να προσελκύσει τοπικές επιχειρήσεις με τη διάθεση POS, για αποδοχή πιστωτικών καρτών με πολύ ευνοϊκούς όρους, και χαμηλότερες κρατήσεις, από αυτές των μεγαλύτερων τραπεζών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here