«Είθε η νέα χρονιά 2018, να αποβεί πλουσιώτερη σε προσφορά δωρεών προς όλη την ανθρωπότητα, προς το ευσεβές Γένος μας και προς την μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία»

 

Ο μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως Θάσου, κ. Στέφανος, στο μήνυμα για το νέο έτος, αναφέρει τα εξής: «Ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας, μάς εχάρισε το δώρο και την ευλογία του για να εισέλθωμε στο νέο έτος 2018 και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε, όπως επίσης και για τα άφθονα πνευματικά και υλικά αγαθά που μάς εχάρισε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Πλην όμως, μέσα από την ψυχή μας εκζητούμε από τον αναμάρτητο Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να μας συγχωρήσει για όλα τα παραπτώματά μας, πού συνέβησαν κατά την προ­ηγουμένη περίοδο της ζωής μας, τα ηθελημένα και αθέλητα, αυτά που γνωρίζομε και αυτά που δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μας.

Κατά την εορτάσιμη αυτή ημέρα ενθυμούμεθα από την μελέτη της αδεκάστου ιστορίας τα γεγονότα εκείνα τα οποία εγνώρισε η ανθρωπότητα κατά την μεγάλη αυτή χρονική περί­οδο που παρήλθε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο προχριστιανικός κόσμος ευρίσκετο σε μία χαώδη κατάσταση, σε μεγάλη σύγχυση και ακαταστασία. Η έλευση, όμως, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ταλαιπωρημένο κόσμο μας «όταν έφθασε η ώρα εκείνη που είχε καθορίσει ο Θεός» άλλαξε τη ροή της ιστορίας και τη θλιβερή εικόνα την οποία επαρουσίαζε η ανθρωπότητα. Ο Χριστιανισμός κατήργησε τη δουλεία, κι όπως γρά­φει ο άγιος Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτες, τώρα πια «δεν υπάρχει Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, όλοι σείς είσθε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό».

Η κατάσταση που επικρατούσε για τους δούλους ήταν φρικιαστική. Οι κύριοί τους, τους χρησιμοποιούσαν σαν κατώτερα όντα και πολλές φορές, όπως μαρτυρεί και επιβεβαιώνει η ιστορία, κάποιοι έτρεφαν από τα διαμελιζόμενα σώματά τους τα ιχθυοτροφεία τους, όπως για παράδειγμα έπραξε ο χριστομάχος αυτοκράτορας Νέρωνας και άλλοι. Κάθε γυναίκα εθεωρείτο πράγμα, «res» σύμφωνα με τη λατινική γλώσσα. Ο Χριστός την ανεβίβασε στο ύψος που της αρμόζει για να είναι κυρία του σπιτιού της, αρίστη κοινωνική λειτουργός και ισότιμη ως προς την αξία της σε όλα τα επίπεδα της ανθρωπίνης ζωής και κοινωνίας. Τα παιδιά εκείνα που δεν εθεωρούντο αρτιμελή γκρεμίζονταν στον Καιάδα ποταμό, ή εθυσιάζονταν στον ψεύτικο θεό των ειδώλων, τον Μολώχ.

Η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η αγάπη και πολλές άλ­λες αρετές, απουσίαζαν από την κοινωνία των ανθρώπων και ανέμεναν τον δίκαιο και γεμάτο από την αληθινή και αιώνια αγάπη Θεάνθρωπο, για να τις προσφέρει και να τις χαρίσει στην ανθρωπότητα. Πολυάριθμα φιλανθρωπικά καθιδρύματα για την θεραπεία της ανέχειας και της πτωχείας εδημιουργήθηκαν κατά τη χριστιανική περίοδο. Τόσο βαθειά είχε εισχωρήσει για παράδειγμα «η πίστη, που ενεργείται με την αγάπη» στους κατοίκους του Βυζαντίου, ώστε το χριστιανικό Βυζάντιο να μην έχει πια ανάγκη από τέτοια φιλανθρωπικά ιδρύματα, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και ο μέγας αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός, θεολόγος και νομικός, εξέδωσε διάταγμα βάσει του οποίου απηγορεύετο πια η ανέγερση τέτοιων ιδρυμάτων, όπως ορ­φανοτροφείων, νοσοκομείων, γηροκομείων, πτωχοτροφείων και πολλών άλλων.

Η επισταμένη μελέτη της ιστορίας του Χριστιανισμού κατά τη διάρκεια των δύο χιλιάδων και πλέον ετών έχει να αναφέρει πάμπολλα παραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται έμπρακτα η μεγίστη προσφορά στον κόσμο της Χριστιανικής μας θρησκείας, που αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Θεό στον κόσμο μας.

Εμείς, μάλιστα, οι ορθόδοξοι χριστιανοί Έλληνες έχομε ιδιαιτέρως ευεργετηθεί από τον Κύριο και Θεό μας, με τις πολλαπλές πνευματικές και υλικές δωρεές, τις οποίες εχάρισε σε όλους εμάς και στην πολυαγαπημένη μας πατρίδα, την Ελλάδα, η θρησκεία της «Εσταυρωμένης Αγάπης», όπως αποκαλεί τον Χριστό μας, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Έχοντας αυτά στο νου μας, όντως γεννάται ευλόγως το ερώτημα, που είχε και ο προφητάνακτας και ψαλμωδός Δαβίδ, όταν αναλογιζόταν κι εκείνος τις άπειρες δωρεές του Θεού προς τον ίδιο και προς το έθνος του. «τί ανταποδώσωμεν τώ Κυρίω περί πάντων ών ανταπέδωκεν ημίν;». «Τί μπορούμε να αντιπροσφέρωμε στον Κύριο για όλα όσα εκείνος μας προσέφερε;».

Τον νέο χρόνο 2018, η τοπική μας Εκκλησία τον αφιερώνει στη νεότητα, που είναι η αυριανή ελπίδα μας και η χαρά όλων μας. Θα έχωμε την ευκαιρία με ανάλογες εκκλησιαστικές και μουσικές εκδηλώσεις, να χαρίσωμε στους νέους και στις νέες μας τη δυνατότητα να έλθουν κοντά μας και να μιλήσωμε μαζί τους.

Είθε η νέα χρονιά 2018 στην αρχή της οποίας με τη βοήθεια του Θεού ήδη ευρισκόμεθα με τις πρεσ­βείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και του πολιούχου μας αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Παύλου, να αποβεί πλου­σιώτερη σε προσφορά δωρεών προς όλη την ανθρωπότητα, προς το ευσεβές Γένος μας και προς την μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία ο Κύριος «την έκαμε ιδική του με το αίμα του» και η οποία αποτελεί «τον στύλον και το εδραίωμα της αληθείας», αλλά και την σπονδυλική στήλη του έθνους μας, για να συνεχίζει να επιτελή εν «πνεύματι αγίω» τον υψηλό της προορισμό, που είναι η λύτρωση και η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Καλή και ευλογημένη χρονιά».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here